search_left
"Unha ventá para o recordo"
A Vilagarcía antiga
 

PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO, ARTESANÍA E IDADE ANTIGA

 
HISTORIA DE SOLOBEIRA - Celtas e outras etnias
rss feed
“En Solobeira se halló un hacha neolítica”. Esta cita do Museo de Pontevedra vén sendo o punto de partida máis antigo sobre da parroquia de Solobeira. A presencia de restos neolíticos fálanos da estadía humana na zona neste período da Prehistoria que sucede ó Paleolítico, os dous en que se divide a Idade da Pedra. Non se especifica nesta referencia en que zona de Solobeira se atopou este machado. Coido que puido ser polas abas do sur de Lobeira, posiblemente preto do desgraciadamente derruido CON DO ENCANTO, un lugar cheo de misterio que a ignorancia de entón converte en lendario recordo. ¡Triste destino dos nosos restos prehistóricos que noutras zonas de Europa saben protexer debidamente e con coidadoso agarimo! iSe ata os penedos de Lobeira serviron de nefasta canteira!. Sexa como sexa, este resto pétreo fálanos que xa daquela había alguén que se dedicaba a pulir a pedra, e a peza servía fundamentalmente para cazar, base primordial cara a supervivencia dos escasos seres humanos neste afastado recuncho de 0 Salnés. Os asentamentos tribais de enton precisaban sobre de todo de bos terreos para iniciar unha vida familiar moi rudimentaria. Inda que a agricultura ten nacer varios milenios antes de Cristo nas hoxe martirizadas terras de Iraque, a estas zonas chegarían polo instinto primitivo da supervivencia moitísimo tempo despois. Polo veran recollían os froitos que daban as abondosas árbores, o tempo que intentaban axuntar cara a longa e dura invernía as reservas da caza, aproveitando as peles da...Leer la continuación
Escrito por Xosé Lois Vila Fa...  Agregar un comentario   1 comentarios
 
O Castro da Bouza en Trabanca Badiña
rss feed
Continuamos nuestro viaje por la arqueología de Arousa, en este caso nos vamos a parar en el Castro da Bouza o Castro do Coruto, que se sitúa cerca de los depósitos de la depuradora de Trabanca Badiña, en Vilagarcía de Arousa. En el ayuntamiento de Vilagarcía tenemos al menos, además del famoso Castro de Alobre, cuatro castros más: el Castro de A Xaiba en San Pedro de Cea, el Castro de Aralde, en San Martín de Sobrán, el Castro de Arriba en Trabanca Sardiñeira, quizás el más alterado debido a diferentes construcciones, y el ya citado Castro do Curuto o da Bouza. El Castro da Bouza se sitúa en un pequeño espolón en la ladera suroeste del Monte Xiabre, desde donde se obtiene un pequeño dominio visual del entorno, y se sitúa muy cerca de varios regatos, el de Carballido, el de Guillán y, algo más lejano, el del Cón. Se trata de un castro pequeño, un asentamiento castreño que estructuralmente no ha sufrido alteraciones muy graves debido a diferentes construcciones. Presenta una forma circular en planta de unas dimensiones aproximadas de 120 por 120 metros y consta, como todos los castros, de dos zonas bien definidas: un recinto superior, la corona o croa, con forma circular también, compuesto por un afloramiento granítico al norte con huellas de trabajo de cantería moderna y una terraza hacia el sur con restos de un parapeto y, por otro lado, un recinto inferior formado por al menos dos terrazas bien de...Leer la continuación
Escrito por Alberto Martínez ...  Agregar un comentario   0 comentarios
 
O misterio da ara romana que desapareceu hai un século - Trabanca

O misterio da ara romana que desapareceu hai un século - Autor : Alberto Quián - Fonte : Historia de Galicia - O meu agradecemento

30/11/2016 09:18:18
O CSIC saca á luz cartas e debuxos inéditos que poden servir como fonte para o estudo indirecto da lápida de Trabanca (Vilagarcía) ata que se consiga, a súa recuperación, máis dun siglo despois da súa desaparición. As novidades son presentadas polo profesor e investigador Carlos Santos Fernández na revista ‘Cuadernos de Estudios Gallegos’, onde refuta as teses de varios investigadores que defenderon que nunca existiu tal peza.
 
Cinco documentos claves, catro deles inéditos. Esta é a aportación que fai o profesor e investigador Carlos Santos Fernández no último número de Cuadernos de Estudios Gallegos —revista do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)—, para arroxar luz sobre o misterio da ara de Trabanca, unha peza epigráfica romana achada entre 1885 e 1890 na parroquia de Arealonga, no concello de Vilagarcía de Arousa, e da que se perdeu o rastro arredor de 1909.
 
Nun artigo titulado ‘Cartas y dibujos acerca de una inscripción romana desaparecida: el ara de Trabanca (Vilagarcía de Arousa)’, Santos Fernández dá a coñecer cinco documentos (tres cartas e dous debuxos) —catro deles, inéditos e outro publicado en 2012— conservados no Museo do Pobo Galego, na Real Academia Galega e no Museo de Pontevedra, que “poden servir como fonte para o estudo indirecto da ara de Trabanca ata que se consiga, como esperamos, a súa recuperación”, expón o autor.
 
Estes documentos foron asinados entre 1909 e 1917 por Juan Fernández Gil e Casal —cronista e erudito local vilagarcián, autor do escudo de Vilagarcía— e “proporcionan o texto íntegro, as características do soporte e as circunstancias do achado da ara de Trabanca da Torre (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra), atopada arredor de 1890 e que en 1909 xa se consideraba perdida”, explica Santos Fernández.
 
O certo é que a existencia da ara de Trabanca foi posta en dúbida por varios investigadores, como expón Santos Fernández. Porén, a súa existencia está documentada non só en varios escritos con “referencias tanxenciais” publicados ao longo do século XX, como “a de García de la Riega, en 1904, para apontoar a súa tese helenística na polémica entre celtófobos e celtómanos”, ou tamén outras “lecturas parciais e sen atención ás características do soporte”, relata Carlos Santos Fernández. Sábese que a ara pertencía á familia dos Quintinos mais non hai consenso en se estaba dedicada ao deus grego Ares (Marte), ao romano Xúpiter ou a unha deidade indíxena, teoría esta última apuntada polo historiador José María Blázquez en 1996, a raíz da publicación do catálogo de inscricións romanas de Pontevedra. Dende entón, non houbo máis aportacións, até a publicación, agora, deste estudo de Carlos Santos Fernández
 
Con estas novas achegas, o autor pretende “ofertar aos epigrafistas unha serie de documentos inéditos que poidan achegar un raio de luz ao coñecemento da ara de Trabanca” e “excitar o interese dalgún investigador para realizar novas pesquisas” na súa busca. Así, á análise das primeiras referencias escritas sobre este legado romano, o autor engade unha carta de Fernández Gil a López Ferreiro (8 de maio de 1909), outras dúas do mesmo autor dirixidas a Casto Sampedro (19 de maio de 1909 e 8 de marzo de 1917), un debuxo da Real Academia Galega e unha augada do Museo de Pontevedra.
 
 
DEBUXO DA REAL ACADEMIA GALEGA
 
Entre os papeis que compoñen o fondo doado en 1918 á Real Academia Galega pola familia do sacerdote e historiador Eladio Oviedo Arce (Noia, 20 de marzo de 1864 – 19 de xaneiro de 1918) “figura unha cuartilla de papel con dous debuxos da ara de Trabanca e outros tres do sepulcro ao que apareceu asociada”, revela Santos Fernández.
 
Estes debuxos, especialmente os dous do bloque inscrito, resultan dunha “importancia capital” para coñecer tanto a morfoloxía como o epígrafe desta ara romana, segundo o autor, pois non se conservan máis imaxes, ademais da augada depositada no Museo de Pontevedra, “de maior tamaño pero de menor entidade informativa”, sentenza Santos Fernández.
 
O autor describe este achado como cinco debuxos nunha cuartilla de papel branco envellecido, de 205×128 mm, que “presenta algúns danos na metade superior, especialmente na zona do ángulo esquerdo, maculado por un grupo de manchas tostadas”.
 
Da análise do docmento conclúe que tanto os cinco debuxos como o título, o rótulo e a sinatura foron realizados “utilizando un lapis graxo que, nos debuxos, serviu para delinear as figuras e para proporcionar volume mediante raiados ou sombreados.
 
A lámina pode dividirse visualmente en cinco campos:
 
1. En cabeceira e centrado, un rótulo en maiúsculas: LÁPIDA.
 
2. Dous debuxos en batería que representan dúas perspectivas do paralelepípedo que serviu como soporte á inscrición de Trabanca, e que ofrecen a vista das súas seis caras: o primeiro debuxo, rotulado ANVERSO, presenta unha perspectiva fronto-laterosiniestra-inferior; o segundo, rotulado REVERSO, dorso-laterodiestra-superior.
 
3. Tres debuxos en batería: o central presenta unha vista cenital da sepultura de Trabanca, mentres que os dous laterais ofrecen o detalle da cabeceira e os pés do devandito sepulcro. Cada un destes debuxos leva o seu correspondente rótulo en maiúsculas: CABECEiRA, SEPULCRO e PÉS.
 
4. Na parte inferior da cuartilla, un rotulo en maiúsculas localiza espacialmente o lugar do achado da lápida e o sepulcro: LÁPIDA E SEPULCRO ATOPADOS NAS PROXIMIDADES DE VILAGARCÍA DE AROUSA (LUGAR Da TORRE, NAS ESTRIBACIÓNS DE XIABRE).
 
5. Firma autógrafa de J. Fernández Gil e Casal no ángulo inferior esquerdo.
 
O debuxo tamén revela que o estado de conservación da ara, cando se debuxou, “era bo”. Así, “faltaba só o vértice superior dereito e un pequeno tramo da moldura que remataba a cara esquerda”, describe Santos Fernández, quen engade: “Presentaba, ademais, un pequeno rebaixe na parte media da aresta anterior dereita, e outro rebaixe moito máis acusado á mesma altura da aresta posterior esquerda; este rebaixe, quizá debido a un pulimentado intenso, ocasionou un refundimento que afectou a un terzo desta aresta e dunha parte do tramo medio das caras dereita e posterior”.
 
A lámina ofrece ademais a representación da sepultura á que a ara de Trabanca serviu de cuberta, aparentemente un sepulcro monolítico: “Trátase dunha sepultura de inhumación rectangular con cabeceira diferenciada igualmente rectangular (auque difire a relación lonxidtude/anchura nos dous debuxos que a representan), en cuxa metade superior aparece un resalte con función de soporte occipital do defunto, mentres que no pé mostra un rebaixe semicircular”, describe Santos Fernández.
 
AUGADA DO MUSEO DE PONTEVEDRA
 
No Museo de Pontevedra consérvase unha augada da ara de Trabanca asinada por Juan Fernández Gil e Casal que, “aínda que non ofrece novidades acerca da morfoloxía e o epígrafe que reflexa o debuxo custodiado na Real Academia Galega, serve para testemuñar a presenza do monumento trabanquino, aínda que non da peza orixinal, na Exposición Rexional Galega de 1909”, conclúe Carlos Santos Fernández.
 
Trátase dun debuxo a lapis, coloreado á augada, sobre un prego de papel de 56 x 38?5 cm e que estaba “destinado a formar parte da sección epigráfica do certame compostelán de 1909”, polo que foi adherido a unha lámina de madeira de 65,3 x 48,7 cm.
 
“Aínda que a finalidade deste debuxo (mostrar a ara de Trabanca aos visitantes da Sección Arqueolóxica da Exposición Rexional Galega) xustifica un maior coidado na súa execución, coloreado incluído, a información que proporciona sobre o soporte epigráfico é menor que a que se recolle no debuxo conservado no arquivo da Real Academia Galega, posto que a do museo pontevedrés ofrece só unha vista frontal da ara e da súa proxección superior e lateral esquerda, furtando ao espectador as características, aínda que pouco relevantes, da cara dorsal, inferior e laterodiestra do monumento trabanquino”, detalla o autor do achádego, que describe así os elemtos visualizados:
 
A augada que se conserva no Museo de Pontevedra, encabezada polo topónimo VILLAGARCÍA, presenta ao redor do debuxo catro lendas rotuladas que concordan coa finalidade expositiva para a que foi concibida: EPIGRAFÍA ROMANA (parte superior), ARA (lateral dereito), SERVIU DE CUBERTA DE SEPULTURA (lateral esquerdo) e DESCUBERTA PRETO DO LUGAR DA TORRE / CIRCUNSCRIPN DE TRABANCA BADIÑA / VILLAGARCÍA (inferior esquerda). Ademais, na zona inferior esquerda presenta a firma do autor: Juan Fernández Gil e Casal.
 
 
CARTA DE FERNÁNDEZ GIL A LÓPEZ FERREIRO (8 DE MAIO DE 1909)
 
Este manuscrito atópase nunha caixa de papeis pendentes de catalogación que forma parte do legado de Ricardo Branco-Cicerón depositado no Museo do Pobo Galego. A carta, datada en Vilagarcía de Arousa o 8 de maio de 1909, é asinada por Juan Fernández Gil e Casal e enviada a Antonio López Ferreiro para “consultarlle algunhas cuestións relacionadas coa Exposición Rexional Galega, certame que naqueles momentos preparábase en Santiago e de cuxa Sección Arqueolóxica era presidente o historiador compostelán”, relata Santos Fernández.
 
“A misiva ocupa tres caras dun prego de papel branco en cuarto, e nela faise referencia a tres asuntos: a correcta interpretación dunha inscrición romana da que Fernández Gil preparaba unha lámina para expoñer na Sección Arqueolóxica da Exposición, a remisión adxunta dunha listaxe e a pertinencia, para a Exposición de Santiago, do contido nunha relación enviada previamente”, describe o autor do achado.
 
“A intención fundamental de Fernández Gil ao escribir esta misiva é a de consultar con López Ferreiro a interpretación do epígrafe latino da denominada lápida de Trabanca, lápida de Ares ou de Ari, pois dos tres modos lla cita”, expón Santos Fernández.
 
CARTA DE FERNÁNDEZ GIL A CASTO SAMPEDRO (19 DE MAIO DE 1909)
 
Tan só once días despois de remitir o prego dirixido a López Ferreiro sobre a ara de Trabanca, Juan Fernández Gil e Casal escribiu outra misiva sobre o mesmo asunto ao floclorista e investigador arqueólogo Casto Sampedro (Redondela, 15 de novembro de 1848 – Pontevedra, 8 de abril de 1937).
 
Esta carta dirixida ao por entón presidente da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, datada en Vilagarcía de Arousa o 19 de maio de 1909, “comeza cun extenso parágrafo no que se alude a unha epístola anterior de Casto Sampedro a Fernández Gil sobre a ara de Trabanca, á correspondencia —que non puidemos localizar— entre o presidente da Arqueolóxica teucrina e o pai Fita sobre o monumento epigráfico, e á onomástica do lugar no que se achou a ara, pois Fernández Gil estima que o topónimo axeitado é Trabanca Badiña —que denomina unha porción de territorio de Trabanca— e que ten o seu correlato en Trabanca Sardiñeira”, precisa Santos Fernández.
 
O manuscrito inclúe un “debuxo, inscribible nun rectángulo de 90 x 115 mm”, que “representa o sepulcro sobre o que se achou a ara de Trabanca, orientado e localizado respecto ao camiño ao monte Xiabre desde o lugar da Torre”, aclara o autor.
 
“Tomado desde un plano superior situado no ángulo inferior dereito da sepultura, este debuxo resulta bastante máis sinxelo —un mero esbozo, aínda que ben trazado— que os que ofrece a lámina da colección Oviedo Arce”, se ben o investigador expón que “resulta evidente a identidade do obxecto representado e da man que o trazou”.
 
Este bosquexo representa “unha sepultura de inhumación rectangular con cabeceira diferenciada tamén rectangular, en cuxa metade superior aparece un poial que serviría como soporte occipital; ademais, no centro da parte inferior apréciase un pequeno rebaixe semicircular. Aparentemente trátase dun sepulcro monolítico, posto que se advirte unha continuidade e regularidade nas súas paredes que non concorda —a pesar do que se afirma nas notas complementarias— cos sepulcros construídos mediante tégulas ou laxas de pedra”, especifica o autor do estudo.
 
CARTA DE FERNÁNDEZ GIL A CASTO SAMPEDRO (8 DE MARZO DE 1917)
 
Case oito anos despois da carta anterior, a ara de Trabanca volveu ser obxecto da correspondencia cruzada entre Juan Fernández Gil e Casto Sampedro, como revela un prego asinado polo primeiro que se conserva no Museo de Pontevedra.
 
Dedúcese que a misiva serve como resposta a outra de Casto Sampedro ao investigador vilagarcián “solicitando información acerca das circunstancias nas que se achou a ara de Trabanca e da fidelidad que, respecto do orixinal, gardaba un debuxo —quizá a augada destinada a Exposición Rexional Galega— remitido por Fernández Gil”, salienta Santos Fernández.
 
“Trátase pois dunha demanda de información parcial: o presidente da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra non necesita datos das características externas da ara —proporciónallos o debuxo que manexa—, nin do texto insculturado, nin da súa lectura ou interpretación; bástalle con obter noticias da localización e o contexto arqueolóxico en que se achou a ara de Trabanca, e con confirmar se o debuxo de que dispón garda proporción escalar co desaparecido monumento epigráfico”, conclúe o autor da investigación.
 
HISTORIA DA ARA DE TRABANCA
 
Finalmente, nas súas conclusións, Carlos Santos Fernández expón unha descrición dos acontecementos máis destacados sobre a ara de Trabanca e as súas características, información que aporta novidades a un dos misterios da arqueoloxía galega.
 
– A coñecida como ara de Trabanca foi achada entre 1885 e 1890 polo pai de Juan Fernández Gil e Casal no lugar de Trabanca Badiña (parroquia de Arealonga, concello de Vilagarcía de Arousa).
 
– Trátase dun paralelepípedo de pedra, talvez de 42 cm de altura (segundo unha referencia transversal, pouco precisa), cuxa única ornamentación consiste nunha moldura semicircular convexa situada no vértice superior de dous das súas caras.
 
– Presenta unha inscrición votiva na que se identifica claramente o dedicante (QVINTINVS Q. F.) e a fórmula votiva (V. S. L. M.); non hai, en cambio, unanimidade acerca da identidade do dedicatario.
 
– Cando se atopou servía como cuberta parcial dun receptáculo antropomorfo de pequenas dimensións —que Fernández Gil cualifica de urna cineraria—, construído con tégulas e lastras de pedra, situada á dereita do camiño de Trabanca dá Torre ao monte Xiabre. Na súa contorna acháronse restos de tégulas.
 
– A primeira referencia impresa, tanxencial, á ara de Trabanca é de 1904, e figura en ‘Galicia antiga’ de Celso García de la Rega.
 
– Antes de maio de 1909 xa se perdera.
 
– Nos primeiros días de maio de 1909 Fernández Gil realizou un debuxo á augada da ara —a partir dun bosquexo tomado do natural—, destinado á Exposición Rexional de Galicia. Con tal motivo volveu tentar interpretar o seu contido: o día 8 de maio escribiu a López Ferreiro, copiando a inscrición, para consultarlle a súa hipotética interpretación; así mesmo recorreu ao pai Fidel Fita, como revela unha carta dirixida a Casto Sampedro o 19 de maio de 1909.
 
– En xaneiro de 1915 Fernández Gil enviou o manuscrito dos seus ‘Apuntamentos arqueolóxicos’ á Real Academia da Historia, nos que mencionaba a ara de Trabanca copiando a primeira liña de texto do epígrafe e o signo que encabezaba a segunda. O artigo publicouse no Boletín da Real Academia da Historia en 1916.
 
– En marzo de 1917 Fernández Gil escribiu a Casto Sampedro para proporcionarlle algúns datos sobre a ara de Trabanca que o director da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra debeu solicitarlle previamente.
 
– En 1931 Casto Sampedro recolle algunhas noticias sobre o achado da ara e ofrece unha lectura parcial do texto, aínda que sen indicar a distribución en liñas. Respecto do seu paradoiro —a pesar de que, como vimos, xa se consideraba perdida en 1909— afirma: «Non se puido recoller aínda a pesar das moitas dilixencias para o efecto».
 
– A partir de 1931 publícanse diversas referencias á ara de Trabanca (Álvarez Limeses, Filgueira Valverde e García Alén, Bouza Brey, etc.) que reproducen noticias anteriores e non achegan datos substanciais para o seu coñecemento; quizá o máis significativo é a dúbida que, acerca da existencia da ara de Trabanca, expoñen Filgueira Valverde e García Alén en 1953.
 
– En 1994 Gemma Baños inclúe a ara de Trabanca no ‘Corpus de inscricións romanas de Galicia’ correspondente á provincia de Pontevedra, no que ofrece unha lectura parcial da inscrición así como a súa organización en liñas tomada, posiblemente, desa copia mecanografiada de orixe descoñecida cuxa localización limita a «No Museo de Pontevedra».
 
– En 1996 José María Blázquez propuxo a hipótese de que o suxeito do voto que testemuñaba a ara de Trabanca era un deus indíxena.
 
O ACHADO
 
Foi durante a redacción da biografía ‘Antonio López Ferreiro (1837-1910). Canónigo compostelano, historiador y novelista’ (Alvarellos Editora), entre os anos 2008 e 2012, cando Carlos Santos Fernández achou “a carta que se conserva no Museo do Pobo Galego, dirixida por Juan Fernández Gil a López Ferreiro o 8 de maio de 1909 para consultar ao ancián historiador a interpretación dunha inscrición romana achada en Trabanca dá Torre, misiva que proporciona —a teor do que puidemos pescudar— a máis temperá e completa descrición dun ara perdida desde a primeira década do século XX”, lembra.
 
Un ano despois, coa biografía de López Ferreiro entregada aos editores e mentres eran revisados os papeis de Eladio Oviedo Arce depositados no arquivo da Real Academia Galega, “atopamos unha cuartilla firmada por Fernández Gil con dous debuxos —vista anterior e posterior— do monumento de Trabanca da Torre”, continúa o investigador.
 
Xa co traballo de pesquisa en marcha, localizou no Museo de Pontevedra outros documentos relativos á ara de Trabanca: a augada de Fernández Gil destinada á Exposición Rexional de Galicia de 1909 e dúas cartas do mesmo remitente, datadas en maio de 1909 e marzo de 1917, dirixidas a Casto Sampedro.
 
“Grazas á amabilidade das citadas institucións (Museo do Pobo Galego, Real Academia Galega e Museo de Pontevedra) reproducimos os cinco documentos para deixar constancia das características físicas da peza e do texto completo dunha inscrición (desgraciadamente) desaparecida”, manifesta o autor deste estudo, fundamental para recuperar a memoria sobre un legado romano esquecido dende hai máis dun século.
 
FONTES
 
Galicia Confidencial
 
Carlos SANTOS FERNÁNDEZ, “Cartas y dibujos acerca de una inscripción romana desaparecida: el ara de Trabanca (Vilagarcía de Arousa)”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 63, núm. 129 (2016), págs. 91-123, DOI: http://dx.doi.org/10.3989/ceg.2016.129.03
Escrito por Alberto Quián •   Agregar un comentario   0 comentarios

 
Vign_museo_032

AS ÁNFORAS ACHADAS EN CORTEGADA

A Illa de Cortegada aparece xa en textos do xeógrafo grego Estrabón, no século I antes de Cristo; tamén era coñecida polos romanos, como o demostra o achado de fragmentos  de ánforas e diversos obxectos de cerámica no seu fondo mariño. Despois de moitos estudos chegouse  a conclusión da existencia dunha nave afundida xunto á illa procedente do Sur que transportaba un cargamento de viño e louza,  tal vez unha pequena nave oneraria, que aprovisionada nalgún porto da citada ruta de altura distribuía os produtos polas rías baixas. O naufraxio produciuse cara ao terceiro cuarto do s. I d. C, momento no cal o río Ulla cumpría a función dunha das máis importantes rutas para penetrar no interior de Galicia, como denotan os achados realizados ao dragar os seus fondos e tamén en xacementos próximos.

 
Os louceiros da Parroquia de San Xinés de Bamio - Historia
rss feed
La parroquia de San Xinés de Bamio, que formó parte del desaparecido municipio de Carril, pertenece hoy al de Vilagarcía de Arousa. En el siglo XIX su población era de 696 almas, y de 1.314, en el censo de 1.970. Se halla enclavada al final del estuario del Ulla, casi en el punto en que sus aguas se mezclan con las del mar de Arousa. En la parroquia existe un lugar conocido como O Campanario y por “O Louceiro”, por haber estado en torno a él la mayoría de los hornos de los alfareros. Esta aldea se extendía junto al mar y allí se conservas la vivienda y restos de hornos de algún viejo “louceiro”. En la orilla-mar inmediata se refleja el encanto de su paisaje entre campesino y marinero. “Aldeíña do Louceiro, aldea que todo ten, boas mozas, boas peras, e bós rapaces tamén.” LOS “LOUCEIROS” No conocemos ninguna referencia significativa del momento en que pudo haber comenzado la alfarería en esta aldea. De hech...Leer la continuación
Escrito por Luciano García Alén •   Agregar un comentario   1 comentarios
 
Vign_Patrimonio_galego
 ESTACIÓN DE ARTE RUPESTRE EN VILAGARCÍA DE AROUSA
Petroglifos dos Ballotes
 
Vign_El_laberinto_atlantico

EL LABERINTO ATLÁNTICO - OS PETROGLIFOS DO MONTE XIABRE

Por José Luis Galovart

 
Vign_Castro_Alobre_46

Castro Alobre, un yacimiento condenado al olvido

 
Vign_p1050156

O CASTRO ALOBRE (vídeo)

Un abandono sen precedentes

 

MAPAS XERAIS DE ACHADOS ARQUEOLÓXICOS

Cesión : Manuel Villaronga - Picar aspa para ampliar
 

OS BALLOTES (BAMIO) - VILAGARCÍA DE AROUSA 

La estación de grabados rupestres de Os Ballotes (Bamio, Vilagarcía de Arousa) es una de las históricas de nuestro Arte Rupestre. Desde comienzos del siglo XX fue repetidamente citada en las síntesis de numerosos autores, y sin embargo a pesar de tan importante difusión, ello no ha evitado el desconocimiento real de su valor en pro de la debida comprensión del mundo de los petroglifos gallegos. Observamos como generalmente en los trabajos teóricos sobre los cuadrúpedos se suele ignorar. En el presenta estudio vamos a realizar un análisis profundo del panel nº 1 de esta estación, que es precisamente el que muestra los célebres diseños de cérvidos, y aprovecharemos la ocasión para examinar las recientes ideas publicadas acerca de esta temática

ARTÍCULOS PROCEDENTES DE "TRISQUEL" DE JULIO FERNÁNDEZ PINTOS - ARCHIVOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO GALLEGO

 
Descripción morfológica
 
El panel nº 1 de Os Ballotes se localiza inmediata a la aldea de Outeiro en la parroquia de San Xes de Bamio (Vilagarcía de Arousa). La estación está integrada por varios paneles desperdigados por esta zona, si bien en esta ocasión nuestros esfuerzos se van a centrar en el panel nº 1. El lugar arqueológico que nos ocupa se emplaza en un terreno en plano inclinado sumamente pedregoso de la vertiente de una terraza . En líneas generales, el área ha sido condicionada para el aprovechamiento agrícola. Este sitio se encuentra muy próximo a la línea de la costa de la Ría de Arousa, no distando de ésta más de 500 m. en línea recta, y situándose a unos 90 m. de altitud. La roca que sirve de soporte al panel nº 1 es una piedra de granito de grano medio, de forma triangular, de 6 m. de longitud por 4,2 m. de anchura. Su superficie muestra amplias ondulaciones delimitadas por largas diaclasas y líneas de vetas de cuarzo. La superficie de esta roca presenta la misma inclinación del terreno, concretamente un 25 %, estando orientada hacia el SO, y no hacia el NO. como se afirma en alguna publicación. Los grabados que hemos podido identificar son 6 representaciones de cuadrúpedos, 4 círculos, una agrupación de coviñas y diversas formas irregulares. Las dimensiones de cada una de estas figuras se ofrecen en la tabla que acompaña a este texto. Antes de proseguir es necesario indicar que la calidad de la superficie de la roca no es todo lo uniforme que nos gustaría, por lo que diversos trazos muy tenues no hemos determinado si eran naturales, frut...Leer la continuación
Escrito por Julio Fernández P...  Agregar un comentario   0 comentarios
 
2.1. Los círculos
 

2.1. Los círculos

25/02/2014 09:00:12
Salta fácilmente a la vista que este panel es muy parco en representación de combinaciones circulares. Tan sólo hemos identificado 4 formas, y en general, muy básicas. Contrasta este hecho con la presencia de combinaciones circulares de gran valor existentes en otros paneles cercanos de la misma estación. Los círculos señalados con los números 7,8 y 9 son de formulación tan elemental que incluso nos...Leer la continuación
Escrito por Julio Fernández Pintos •  Agregar un comentario   0 comentarios
 
2.2. Las coviñas
 

Las coviñas

25/02/2014 09:11:40
A lo largo de la superficie de este panel constan grabados de coviñas dispersas, pero el mayor número de ellas y de más relevancia se concentran apretadamente en el sector N. Como ya se sabe por la descripción de la roca, este área se configura como una especie de abombamiento a partir del cual, hacia el S. y SO. la superficie se resuelve en plano inclinado. En consecuencia se aprecia que la concentración de las covi&nt...Leer la continuación
Escrito por Julio Fernández Pintos •  Agregar un comentario   0 comentarios
 
2.3. Los cuadrúpedos
 

Los Cuadrúpedos

25/02/2014 09:13:53
Vign2_th_7f48715928dfe0c3d117a6df4d299302_IMG_1377-copia_all
La existencia de un cuadrúpedo confeccionado con instrumento metálico (el nº 2) es una seria advertencia para quien alagremente sin más argumntaciones que el simple examen visual, nos pretende innducir a creer que los paneles de petroglifos se planificaban previa y conjuntamente, de una vez para siempre. Del mismo modo que en una época no muy distante a nosotros alguien conocía la existencia de antiguos grabados de animal...Leer la continuación
Escrito por Julio Fernández Pintos •  Agregar un comentario   1 comentarios
O Petroglifo de Fonte Loureiro. Xiabre
O Petroglifo de Fonte Loureiro. Xiabre

No pico da Xaiba sitúase un castro aparentemente ben conservado. En diversos "chans" ou zonas chairas, como a denominada Rosa de Parroibas, localizáronse diversos túmulos funerarios de probable cronoloxía neolítica. Un de estos túmulos, o máis grande, sitúase nun espolón denominado Fonte Loureiro. Os veciños de Castroagudín relatan diversas lendas que unen o castro dá Xaiba co pobo a través dunha gabia (de onde viría o nome). Tamén sinalan a existencia dun túnel ou gabia desde Fonte Loureiro.

 
APUNTES ARQUEOLÓXICOS de F. Fernandez Gil y Casal. Descargable
 
EL CASTRVM LVPARIAE - Valentín Viqueira. Descargable
 
O MONTE LOBEIRA - HISTORIA
 

O MONTE LOBEIRA - HISTORIA

25/02/2014 10:57:13
Vign2_Foto_pintura_fortaleza_de_Lobeira_all
Parece tener antecedentes de que existió un antiguo castro en la zona, y se menciona en los textos de la Catedral de Santiago de Compostela como Castro lupus. Su nombre así lo indica, puesto que Lupara en Latín significa castillo o verdadera mansión. Antigüedad...Leer la continuación
Escrito por Fonte : Geocaching •  Agregar un comentario   0 comentarios
O Castro Alobre - Imaxes
 
O Castro Alobre

 

Aínda se mostra como un tesouro por descubrir para moitos. O primeiro dos seus achados data do ano 1905, cando se descobren máis de 30 sepulturas nunha necrópole por Juan Fernández-Gil Casal. Este gran número de enterramentos fai pensar que o lugar era unha evidente gran urbe comecial, aínda non atopada ata a data; da cal se ten maior constancia por unha ara romana, dedicada a Neptuno, que a fai vinculable a un transporte marítimo de gran importancia. Dita ara foi descuberta en 1940, coa inscrición ofrecida por Quintus Cilenus. Falase da estreita relación entre os castrexos e un mar cargado de alimentos, e vía de intercambios mercantís con portos distantes.

 
En Areoso (isla) existen al menos cinco enterramientos megalíticos
 
list_album
Vign2_areoso4_all
Desde que en 1988 se realizara en Areoso una primera campaña de excavación es bien conocida la riqueza arqueológica de este pequeño territorio insular. Con los últimos descubrimientos, detectados por una brigada de la policía adscrita a la comunidad autónoma, suman cinco los enterramientos megalíticos de los que se tiene constancia en este enclave. Además, des...Leer la continuación
Escrito por La Voz de Galicia •  Agregar un comentario   0 comentarios
 
O Petroglifo dos Ballotes (Bamio)

As orixes de Vilagarcía remóntanse á segunda metade do século XV (1441), cando D. García de Caamaño dá unha franquícia aos "moradores et pobradores" do que define como "meu porto e lugar". Aquelas primeiras edificacións construíronse na zona denominada O Castro, parte inicial do que hoxe coñecemos como Vilagarcía de Arousa. Con todo, os asentamentos no municipio remóntanse moitos séculos atrás.
Boa mostra témola nos gravados rupestres . Os petróglifos de os Ballotes , na parroquia de Bamio, están considerados os vestixios máis importantes (segundo milenio a. de C.) atopados na nosa zona. As figuras representadas neste achádego, inclúen tres cervos en movemento; outros que portan na sua parte de atrás un círculo, que se pode interpretar como unha alegoría ao círculo solar; e outra escena na que se representa un animal que leva no seu grupa a un antropomorfo.

 

Os Ballotes (Bamio)
 
Vign_book_699_img

 El círculo lítico de Monte Lobeira (Vilanova de Arousa, Pontevedra) trabajos de 2008 y 2010

Entre 2008 y 2010, en el marco de los estudios sobre Arqueología del Paisaje y Paisajes Culturales del Íncipit, se desarrollaron una serie de pequeñas actuaciones en el conjunto del círculo lítico y túmulos de Monte Lobeira (Vilanova de Arousa, Pontevedra). La comprensión de este tipo de conjuntos -tanto de los círculos propiamente dichos como de su relación estructuras tumulares- necesita de un impulso que debe ser aboradado de forma integradora e interdisciplinar. El objetivo principal de las atuaciones era lograr el máximo de información sobre el círculo y su contexto minimizando al máximo el grado de intervención. Se obtuvo una restitución tridimensional del círculo por escáner láser 3D, se realizó una prospección geofísica del subsuelo y se realizó un sondeo arqueológico de 8x1m. La presente monografía da cuenta de estos trabajos y de sus resultados.

 
book_699_pre.pdf (2,3 Mb )
El círculo lítico de Monte Lobeira - Trabajos 2008-2010 - Vista previa - Descargable
 
Vign_Cortegada_100

PARQUE NACIONAL  MARÍTIMO-TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS 

PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO - PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

CÍES - ONS - SÁLVORA E CORTEGADA (páxina 18)

 
PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO E ARQUITECTÓNICO (pdf) - CÍES - ONS - SÁLVORA E CORTEGADA (páxina 18)
 
 

www.patrimoniovilagarcia.com

 
Vign_1619283_596153707128957_1035515763_n

Excepcional exposición sobre nuestro Patrimonio de los ponentes Beatriz Comendador y Félix Gónzalez Insua. Un recorrido interesantísimo donde no faltó un llamamiento a las instituciones para que se comprometan y se conciencien del peligro al que están expuestos muchos elementos de nuestra valiosa riqueza arqueológica así como de nuestro patrimonio mas reciente.

Nuestro mas sincero agradecimiento a los dos y a todos los asistentes. Muchisimas gracias.

Vilagarcía 22 de Febrero 2014

 
NOVAS DE INTERÉS

Los expertos reclaman la puesta en valor de la ´riqueza´ arqueológica vilagarciana

FARO DE VIGO

Vign_expertos-reclaman
 
Vign_a22c3f2
 
Area Longa, origen.
Vign_imagescadq4d4p

Los restos de petroglifos testimonian la riqueza y atractivo de nuestra tierra 


El valle del Salnés y la ría de Arousa, son las realidades geográficas de las que no se puede separar la historia de Vilagarcía de Arousa.
Estos petroglifos de la ría de Arousa se inscriben en el amplio Grupo galaico de arte rupestre al aire libre datados entre final del tercer milenio y mediados del segundo milenio antes de cristo. Como los de Pedra dos Ballotes que representan a ciervos de gran tamaño y diseño esquemático. Tres grandes figuras en una pared inclinada al noroeste caminan hacia el sur. De estos restos nos vamos hasta el primer documento sobre Vilagarcía del año 912 cuando el obispo Sisnando la cede a al poderoso San Martín Pinario. Durante estos siglos como en el Monte Lobeira, se erigieron muchas fortalezas. Este dominio duró hasta 1461, cuando el obispo de Compostela, García Caamaño, le otorgó la carta puebla para la fundación de un burgo marinero. Por tanto el origen de la actual Vilagarcía es un barrio de pescadores. En Vilagarcía podemos recorrer estos tres milenios de historia en tan sólo unos metros, de los restos del castro de Alobre a la iglesia de Santa Eulalia de Arealonga. El castro está en pleno casco urbano y está siendo excavado en la actualidad aunque la meteorología ha dificultado los trabajos. También en pleno casco urbano se musitan rezos bajo la cúpula neoclásica de santa Eulalia de Arealonga. En la fachada convive un recordatorio a Juan Antonio Primo de Rivera con una austera fachada con escasos detalles barrocos. Y de nuevo damos otro pasito más en la historia, y sin salirnos del centro nos encontramos con un Monumento Histórico artístico. El Pazo de Vista Alegre, construído en el siglo XVI. Su fachada es de sillería. Y comunica con un pasadizo con el Convento de las Agustinas del siglo XVII. Pero la magnificencia monumental no se queda aquí porque incluso formando parte del mismo conjunto hay una iglesia, la de San Cristóbal. Los pazos quedan en pie para recordarnos el poder rural de hace unos siglos, o el ejercido por figuras como Fernando de Andrade y Sotomayor. En la actualidad estas construcciones han perdido su arrogancia militar pero han ganado en sosiego existencial. Por cierto que el ayuntamiento es bien consciente del capital monumental que posee, y organiza interesantes visitas guiadas para conocerlos. El actual pazo de Rubiáns es del siglo XVIII, aunque sobre una torre tres siglos anterior. Está acorde con sus insignes habitantes de antaño, literalmente los fundadores de Vilagarcía, los García Caamaño. Aunque la construcción es espectacular destaca su jardín. Igual que en el Pazo de Golpelleira que combina trazas geométricas francesas con llamativos rincones románticos. Son 11 hectáreas de terreno todas en manos privadas muy cerca del centro de Vilagarcía. No queda casi ningún vestigio de la primitiva fortaleza, pero si multitud de detalles que nos hablan de un pasado glorioso. Aquí nació el que llegó ser ministro de Hacienda de Fernando VII, Luis López Ballesteros. También tiene un gran presente pues en verano, aprovechando la estancia de más de 10 personas, el jardín y demás dependencias se acondicionan al máximo. La capilla es la gran delatora del esplendor pasado. Descubrimos que tenía una bula propia redactada por el entonces Papa Pío VI. Y los dibujos del altar los pintó Paz, discípulo de Murillo con retoques del maestro, también en el altar está la virgen mejicana de Guadalupe. Excepto cuando se realiza la procesión guardan aquí la figura de San Miguel. Los momentos de mayor esplendor y crecimiento de Vilagarcía coinciden con la reforma o reconstrucción de algunos de estos pazos, hasta el siglo XIX. Fue en estos siglos cuando su puerto se convirtió en imprescindible.

 
Vign_Laxe_dos_bolos_11_
 
Vign_ballotes_1
 
Vign_th_7f48715928dfe0c3d117a6df4d299302_IMG_1377-copia
 
Vign_a11c3f1
 
Vign_Ruta-Xiabre_g
 
Vign_p1050156
                      
                       O CASTRO ALOBRE
 

F. Fernández Gil y Casal

Vign_gil_y_casal
 

ACTUACIÓN SOBRE O CASTRO ALOBRE - PROXECTO

Vign_cASTRO_ALOBRE
 
Vign_Lobeira_001
 
Vign_Lobeira_008
 
Vign_Lobeira_009
 

FOTOS AREOSO : MARTINA MISER

 

Diego Gelmírez obispo, y luego primer arzobispo de Compostela, convirtió la catedral de Santiago de Compostela en un referente único del arte románico europeo, elevando la peregrinación compostelana a la altura de Jerusalén y Roma.

Vign_13-1
Vilagarcía, Patrimonio e historia